Vår väg

Ärilvägen börjar vid Sandikavägen - vissa delade meningar finns om var den börjar. Enligt GPS och dylikt heter första delen Ärtgärdsvägen. Föreningen erhåller ett statligt bidrag (Trafikverket) och ett mindre belopp från Östhammars kommun (10 % av det belopp vi får från Trafikverket). Dessutom betalar 3 fastigheter utanför vårt område en årlig vägavgift.
Ansvariga för den övergripande förvaltningen (beställer grusning, sladdning och snöplogning) av vägen är Ulf Eriksson och Rolf Holmgren. Alla medlemmar är gemensamt ansvariga för övrig skötsel av vägen. Snöröjningen utförs av Erik Eriksson enligt avtal på 5 år.
Några gånger per år klipps dikeskanterna, i övrigt är det upp till varje tomtägare att se till att dikena inte växer igen. Röjning av diken som inte gränsar till någon tomt rensas på arbetsdagarna.


                                                                          En Vädjan

På vägen befinner sig ofta barn, stappliga pensionärer och en del husdjur. Sommartid dammar det trots att vi emellanåt dammbinder vägen. Så för allas trevnad och säkerhet - lätta lite på gasen.....