Vi har  lite skog som tillhör föreningen.

Avverkning och annan trädfällning på vår allmänning regleras nu mer av stränga regler. Certifikat krävs för att fälla träd utanför den egna tomten. Röja sly och mindre buskar är ok 25 meter från tomtgränsen, förursatt att det är inom vårt område. Karta finns i Ladan som visar våra allmänna områden. Ansvariga för skogen är Ulf Ericson och Birger Wörkvist. Kontakta dessa om ni behöver fälla några träd eller förse er med ved.


Hårt arbete krävs för att hålla vår skog i trim...