Dagbok
1987
Augusti
Teglet och spåntaket revs och regelverket märktes upp
September
Ladan monterades ned och transporterades till den nuvarande platsen
1988
Våren
I väntan på bygglov röjdes skogen där Ladan skall stå
Augusti
Hål för plintarna grävdes och gjöts färdigt under hösten
1989
April
Plintarna murades upp med gråsuggor till rätt höjd
Maj
Första delen av regelverket restes. Alla reglar var på plats till midsommar
September
Takstolarna tillverkades och sattes upp
1990
Maj
Panelspikning påbörjas
Augusti
Panelspikning fortsätter
1991
Maj
Panelen äntligen klar
Juli
Ladan målas
September
Golvreglar lades in
1992
April
Golvvirket sågades hos Karl Sporron
Augusti
Golvet börjar läggas in
September
Golvet gjordes klart, dörrar tillverkades och sattes upp
1993
Våren
Ladan invigs med underhållning av inhyrda spelemän och en välsmakande buffé serverades.Efter några år byggdes altanen till och 2008 - 2010 fräschades ladan upp med innertak och ett fönster till monterades för att få lite mer ljus.

Sanering av Ladan mot ohyra gjordes 2002 - 2003 då det upptäcktes att vi fått objudna gäster i de gamla reglarna.Det stod en lada på byalagets mark cirka 300 meter från tomt 22. Vår förening fick använda ladan till förvaring av bland annat virke, en del redskap samt stolar och bord till vår festplats som då bestod av ett regelverk som vi täckte över med presseningar till skydd vid våra fester. En dansbana fanns också, byggd av virke från Östhammars gamla dansbana.

Ladan var i mycket dåligt skick och byalaget beslöt att den skulle rivas. I stället för att riva den skänktes den genom karl Sporron till vår förening. Efter ett antal förslag om vad vi skulle göra med den beslöts att vi skulle flytta in den på vårt område och efter upprustning användas som samlingslokal. Frivilliga arbetslag bildades och arbetet med nedmontering och flyttning påbörjades.

Mycket på ladan var i mycket dåligt skick och det var i stort sett bara regelverket som var intakt och kunde användas. Virket som gått åt till panel och golv är från träd fällda på området och sågat hos Karl Sporron. Den gamla dansbanan revs och blev nuvarande gavel mot altanen. Ladan står på plintar som är gjutna 1 meter under marknivå och ovan mark är det gråsuggor murade. Fönstren är skänkta av föreningsmedlemmar och takplåt inköptes till en billig penning.


Ladans historia.
En berättelse om en ladas förvandling
och dagbok av Kjell Olsson