Ladan, nu omdöpt till Klubbhuset
På årsmötet 2008 beslöts att ladans ska fixas till. Bland annat ska ett innertak sättas upp och ett antal golvplankor måste bytas på verandan.

Nu är Ladan fixad.
Innertak är uppsatt och ny belysning har monterats.

Några golvplankor har bytts ut så nu kan vi dansa säkert igen.

Bron över diket är också ombyggd.

Vi ser fram mot nya trevliga fester..
..
På vårat område finns en lada som används vid föreningens möten och för gemensamma fester.
Ladan kan även utnyttjas för egna tillställningar
.
     Ladans Historia

En stark drivkraft i laduarbetet var
         Kjell Ohlsson
Han dokumenterade arbetet med dagbok och bilder
Till HistoriesidanTill Historiesidan
2017 rustades verandan upp med nya reglar, nytt golv och nytt räcke.