Till vårt område tillhör också ett bad och en båtplats till varje tomt. Infarten till badet är stängd med en bom för att inte utomstående ska fylla hamnen med sina bilar.

En lada finns för förvaring av diverse bad- och båtattiraljer. Varje fastighet har en egen nyckel.

Ansvariga för hamnen är Lennart Westin, Peter Löfgren och Pierre Arbieu.

 

Bryggan

När vårt område bildades 1973 byggdes en båt- och badbrygga vid vår badplats. Trots flitigt underhåll ansågs år 2002 att bryggan hade gjort sitt och borde bytas ut.

Styrelsen fick i uppdrag att hämta in offerter och på årsmötet 2002 beslöts att nya bryggor skulle inköpas. Det finns nu en båtplats till varje tomt.

Landgångsproblemet har (förhoppningsvis) lösts genom fler rör och förstärkning av stenkistan, så i nu ska vi väl slippa det problemet.
Rören från den gamla bryggan plockades upp under mycken stånk och stön en söndagsförmiddag i slutet av juli. Under arbetet passade somliga på att ta sig ett bad. Klädsim var ett inte ovanligt inslag bland de arbetande.
Rensning av stranden har utförts  och ny sand har lagts ut vid strandkanten sommaren 2010
En större röjning av träd har under de senaste åren utförts för att förbättra vårt hamnområde och förhoppningsvis försvåra för de elakingar som vill åt våra kära båtar. Åkern intill hamnen har utökats för att inte det ska växa igen.
Hamnen