Ekonomiska föreningen Sandika Fritidsområde bildades 1976 och har till uppgift att sköta våra gemensamma anläggningar.
Medlemmar är alla tomtägare på området.
Medlemsavgiften är för närvarande 1 800 kr/år varav 400 kr går till Föreningen för Sandikafjördens bevarande.
Föreningen har årsmöte lördag 1 eller 2 veckor före midsommar i Ladan.
Föreningens räkenskapsår är 1/5 - 30/4.
Lista på tomtägare kan fås. Skicka en e-post till föreningens postlåda så kommer det en lista.
Birger Wörkvist, ordförande
Christina Pilfalk, sekreterare
Bertil Nilsson, kassör
Ulf Eriksson, ledamot (Ersätter temporärt Toni Harju)
Bernt Svensson, ledamot
Rolf Holmgren, suppleant
Hans Rönnqvist, suppleant
E - postadress: info@sandikafritid.se                     Plusgiro: 89 63 31 - 6

Organisationsnummer: 716401-2028

Postadress: Ekonomiska föreningen Sandika Fritidsområde c/o Bertil Nilsson Pingstvägen 5 755 96 Uppsala

Webbmaster: Bertil Nilsson
Protokoll från årsmötet
Föreningens stadgar >>>>>
2017
2017
2018
2019
Föreningens datapoicy enligt GDPR >>>>>
2018 - 2019
2019 - 2020
2017 - 2018
2020