Nästa arbetsdag: 12:e september 2020
För att hålla vårt område i gott skick samlas vi tre gånger per år för att gemensamt utföra diverse arbeten, såsom underhåll av diken, ordna badplatsen, underhålla ladorna mm mm mm mm. Varje fastighet ska närvara vid minst två arbetsdagar och erhåller då en rabatt på årsavgiften med 300 kr per dag. Är man förhindrad att deltaga kan man tala med styrelsen och få någon annan uppgift.

Preliminära arbetstider är 9:00 - 15:00
Föreningen avser att bjuda på en enklare förtäring på arbetsdagarna.
Arbetsdagar
Arbetsdagar 2020:  

16:e maj
Inställd    

13:e juni + Årsmöte 13:00 
Inställd

12:e september 
 

Arbetsdagar 2021

15:e maj

12:e juni + årsmöte

11:e september
Statistik över deltagande i arbetsdagar